Prawa lokatorów

Prawa lokatorów związane z umową najmu uregulowane są kodeksie cywilnym[1] i doprecyzowane w obowiązującej ustawie o ochronie praw lokatorów[2].
W zależności od potrzeb i wyznaczników przekazanych przez przyszłego najemcę wskazuję rozwiązania i możliwości, które można uwzględnić zawierając umowę najmu aby uniknąć niejasności i problemów na późniejszym etapie, w przypadku wystąpienia konfliktu z właścicielem.
Pomoc prawna i rekomendowane rozwiązania mogą dotyczyć problematycznych kwestii m.in.:
-uregulowania kosztów i zwrotu za wykonanie remontu
-zwrotu kaucji
-opłat eksploatacyjnych
-konfliktu z właścicielem lokalu
-inne.
Zapraszam do kontaktu.

[1]Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
[2]Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?