Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie z klientem. Stosuję trzy podstawowe metody rozliczeń:

  • ryczałt za umówioną pracę
  • wynagrodzenie za godzinę pracy
  • ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

Stawka ryczałtowa ustalana jest w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny w danej sprawie i stopnia jej skomplikowania.

Konsultacja prawna mająca na celu przedstawienie problemu – zwykle odbywa się bezpłatnie.
Udzielenie porady prawnej w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, po przeanalizowaniu dokumentów to koszt od 50 zł w zależności od stopnia skomplikowania problemu i nakładu czasu pracy.

Sprawy cywilne z zakresu nieruchomości.

Wynagrodzenie w sprawach cywilnych zawsze ustalane jest indywidualnie w odniesieniu do wartości przedmiotu sprawy, nakład pracy niezbędnego w danej sprawie i stopnia jej skomplikowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie określa stawki minimalne opłat za czynności adwokackie.