15 marca 2023

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny.

Jednym ze sposobów likwidacji wspólnego prawa jest orzeczenie podziału nieruchomości. Podział nieruchomości może także polegać na wyodrębnieniu poszczególnych lokali w ramach jednej nieruchomości- jeśli opinia biegłego […]
15 marca 2023

Zniesienie współwłasności przez sprzedaż licytacyjną.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest wydanie przez Sąd postanowienia o zarządzeniu sprzedaży stosownie do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i określeniu, że suma uzyskana ze […]
18 stycznia 2023

Umowa dożywocia a zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności gdy jeden z udziałów obciążony jest prawem dożywocia wymaga dokonania pogłębionej analizy przypadku. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości z dożywociem konstrukcyjnie będzie zawierał niestandardowe […]
18 stycznia 2023

Czyszczenie księgi wieczystej – wykreślenie hipotek.

Usuwanie wpisów w księdze wieczystej jest potocznie określane jako czyszczenie księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny jest obowiązany podjąć wszelkie […]