18 stycznia 2023

Umowa dożywocia a zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności gdy jeden z udziałów obciążony jest prawem dożywocia wymaga dokonania pogłębionej analizy przypadku. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości z dożywociem konstrukcyjnie będzie zawierał niestandardowe […]
18 stycznia 2023

Czyszczenie księgi wieczystej – wykreślenie hipotek.

Usuwanie wpisów w księdze wieczystej jest potocznie określane jako czyszczenie księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny jest obowiązany podjąć wszelkie […]
18 stycznia 2023

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej.

Nabycie własności wskutek długotrwałego korzystania z cudzej nieruchomości wymaga spełnienia ustawowych przesłanek niezbędnych do zasiedzenia a w przypadku służebności drogi koniecznej wymagane jest także dodatkowo korzystanie  […]
18 stycznia 2023

Nieuregulowane prawo do gruntu – brak księgi wieczystej

Brak księgi wieczystej bez możliwości jej założenia wobec braku kompletności dokumentów, które mogą stanowić podstawę jej założenia i wpisu właścicieli stanowi obecnie duży problem dla właścicieli- […]