22 września 2022

Czy do sprawy o zasiedzenie potrzebny jest adwokat?

Zlecenie sprawy o zasiedzenie adwokatowi niesie za sobą korzyści związane z czuwaniem nad trwającym postępowaniem, reagowaniem w trakcie postępowania na pojawiające się okoliczności, koniecznością modyfikacji wniosku, […]
21 września 2022

Jak usunąć bałagan w księdze wieczystej?

W księdze wieczystej, w której nie dokonywano na bieżąco zmian poprzez usuwanie nieaktualnych wpisów może panować bałagan. Czyszczenie księgi wieczystej, która jest nieaktualna lub, w której […]
21 września 2022

Umowny podział nieruchomości do korzystania a zasiedzenie.

Wielokrotnie powtarzają się sytuacje, w których dochodzi do podziału nieruchomości do korzystania między współwłaścicieli, którzy następnie po wieloletnim korzystaniu z wydzielonej części nieruchomości chcą wystąpić z […]
21 września 2022

Dom wchodzi na działkę sąsiada – co robić?

Różne okoliczności mogą doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do wybudowania części budynku na działce sąsiada. Wobec takiego stanu rzeczy może dojść do zmiany stanu prawnego […]