Współwłasność nieruchomości

15 marca 2023

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny.

Jednym ze sposobów likwidacji wspólnego prawa jest orzeczenie podziału nieruchomości. Podział nieruchomości może także polegać na wyodrębnieniu poszczególnych lokali w ramach jednej nieruchomości- jeśli opinia biegłego […]
15 marca 2023

Zniesienie współwłasności przez sprzedaż licytacyjną.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest wydanie przez Sąd postanowienia o zarządzeniu sprzedaży stosownie do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i określeniu, że suma uzyskana ze […]
18 stycznia 2023

Umowa dożywocia a zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności gdy jeden z udziałów obciążony jest prawem dożywocia wymaga dokonania pogłębionej analizy przypadku. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości z dożywociem konstrukcyjnie będzie zawierał niestandardowe […]
18 stycznia 2023

Zniesienie współwłasności przez fizyczny podział geodezyjny.

Ustawodawca daje prymat zniesieniu współwłasności przez dokonanie podziału fizycznego nieruchomości w naturze. Jeżeli taki podział jest możliwy do przeprowadzenia, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd podejmie […]