Obciążone nieruchomości

18 stycznia 2023

Czyszczenie księgi wieczystej – wykreślenie hipotek.

Usuwanie wpisów w księdze wieczystej jest potocznie określane jako czyszczenie księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny jest obowiązany podjąć wszelkie […]