zniesienie współwłasności podział fizyczny

15 marca 2023

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny.

Jednym ze sposobów likwidacji wspólnego prawa jest orzeczenie podziału nieruchomości. Podział nieruchomości może także polegać na wyodrębnieniu poszczególnych lokali w ramach jednej nieruchomości- jeśli opinia biegłego […]