zasiedzenie do małżeństwa

20 września 2022

Zasiedzenie nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.

Nabycie własności nieruchomości do majątku wspólnego następuje, jeżeli termin upływu biegu zasiedzenia  czyli upływ 20 lub 30 letniego terminu posiadania samoistnego kończy się w trakcie trwania […]