Zasiedzenie nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.