Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może zakończyć się przed wszczęciem postępowania sądowego, w drodze tzw. umowy o zniesienie współwłasności. Jako prawnik posiadający doświadczenie w sprawach tzw. wyjścia ze współwłasności biorę udział w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody i doprowadzenie do  umownego zniesienia współwłasności. Jeżeli zawarcie ugody nie jest możliwe reprezentuję interesy swoich Klientów w sprawie z wniosku o zniesienie współwłasności przed sądem.

Adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości reprezentuje interesy Klientów w sprawach zainicjowanych w celu zniesienia współwłasności.

Pomoc prawna świadczona prowadzona przeze mnie w sprawach o tzw. wyjście ze współwłasności obejmuje szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów, wystąpienie z wezwaniem współwłaścicieli do zajęcia stanowiska i próby ugodowego załatwienia sprawy poprzez propozycję zawarcia ugody w sprawie zniesienia współwłasności. Obejmuje także negocjacje z pozostałymi współwłaścicielami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do ugodowego załatwienia sprawy. W przypadku braku zgody pozostałych współwłaścicieli, porada obejmuje przygotowanie wniosku o zniesienie współwłasności, skierowanie go do właściwego miejscowo Sądu i popieranie w toku sprawy.

Po złożeniu do sądu wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości trwająca sprawa sądowa zakończy się zniesieniem współwłasności przez Sąd.

Sprawy o zniesienie współwłasności między współwłaścicielami nieruchomości to sprawy w szczególności o:

  1. Zniesienie współwłasności domu
  2. Zniesienie współwłasności działki
  3. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego
  4. Zniesienie współwłasności działki budowlanej.

Prowadzone przeze mnie sprawy z wniosku o zniesienie współwłasności mogą być prowadzone w celu dokonania podziału fizycznego nieruchomości między współwłaścicielami, w celu przyznania nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli ze spłatami na rzecz pozostałych lub też w celu sprzedaży licytacyjnej wg. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Zapraszam do kontaktu, udzielę wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień związanych z problematyką zasiedzenia nieruchomości.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?