Zasiedzenie nieruchomości

22 czerwca 2022

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Żeby doszło do zasiedzenia nieruchomości nie właściciel musi wykonywać władztwo nad nieruchomością przez okres 20 lub 30 lat i traktować tę nieruchomość jak swoją własność. Po […]
21 czerwca 2022

Zasiedzenie udziału współwłaściciela.

Zasiedzenie udziału we współwłasności stanowi doniosły z punktu widzenia prawnego problem, bowiem z art. 172 §1 i §2 kodeksu cywilnego, konstruującego definicję legalną zasiedzenia nie wynika […]
21 czerwca 2022

Zasiedzenie części działki.

Korzystanie z części działki gruntu może po upływie określonego w kodeksie cywilnym czasu doprowadzić do jej zasiedzenia. Złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia części działki wymaga oznaczenia […]
21 czerwca 2022

Zasiedzenie części budynku w nieruchomości.

Prawo własności części budynku wraz z częścią nieruchomości gruntowej może stanowić przedmiot zasiedzenia. W zależności od okoliczności sprawy, sytuacja taka może zmierzać w sprawie do stwierdzenia […]