zmiana właściciela a zasiedzenie

26 października 2021

Przerwanie biegu zasiedzenia – najważniejsze kwestie.

Do przerwania biegu zasiedzenia dochodzi wskutek podjęcia czynności zaczepnej skierowanej przeciwko posiadaczowi samoistnemu, w którego władaniu jest nieruchomość. Przerwanie biegu zasiedzenia – co przerywa? Do przerwania […]