zniesienie współwłasności przez podział

18 stycznia 2023

Zniesienie współwłasności przez fizyczny podział geodezyjny.

Ustawodawca daje prymat zniesieniu współwłasności przez dokonanie podziału fizycznego nieruchomości w naturze. Jeżeli taki podział jest możliwy do przeprowadzenia, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd podejmie […]