Adwokat nieruchomości Anna Grabowicz-Gajda

21 czerwca 2022

Zasiedzenie udziału współwłaściciela.

Zasiedzenie udziału we współwłasności stanowi doniosły z punktu widzenia prawnego problem, bowiem z art. 172 §1 i §2 kodeksu cywilnego, konstruującego definicję legalną zasiedzenia nie wynika […]
21 czerwca 2022

Zasiedzenie części działki.

Korzystanie z części działki gruntu może po upływie określonego w kodeksie cywilnym czasu doprowadzić do jej zasiedzenia. Złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia części działki wymaga oznaczenia […]
21 czerwca 2022

Zasiedzenie części budynku w nieruchomości.

Prawo własności części budynku wraz z częścią nieruchomości gruntowej może stanowić przedmiot zasiedzenia. W zależności od okoliczności sprawy, sytuacja taka może zmierzać w sprawie do stwierdzenia […]
25 stycznia 2022

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości do Sądu? Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia powinien być przygotowany bardzo skrupulatnie. Ważne jest aby we wniosku były powołane wszystkie okoliczności […]