Adwokat nieruchomości Anna Grabowicz-Gajda

20 września 2022

Władający nieruchomością – co to znaczy? Definicja. 

Definicja władającego nieruchomością nie pojawia się w aktach prawnych. Jednakże w ustawie definiuje się posiadacza samoistnego jako osobę lub podmiot władający gruntem na zasadach samoistnego posiadania[1]. […]
20 września 2022

Zasiedzenie nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.

Nabycie własności nieruchomości do majątku wspólnego następuje, jeżeli termin upływu biegu zasiedzenia  czyli upływ 20 lub 30 letniego terminu posiadania samoistnego kończy się w trakcie trwania […]
20 września 2022

Sprzedaż nieruchomości przez małoletniego.

Mogą zdarzyć się sytuacje rodzinne powodujące, że małoletni stanie się właścicielem nieruchomości albo w pełnym zakresie albo prawo własności będzie przysługiwać mu w pełnym zakresie. Jeżeli […]
19 września 2022

Działka bez księgi wieczystej a dziedziczenie. 

Dziedziczenie działki bez księgi wieczystej nie powoduje automatycznie, że księgi nie da się założyć, jeśli nieruchomość ma uregulowane prawo własności. Jeżeli jednak działka wchodząca w skład […]