zasiedzenie udziału w nieruchomości

21 czerwca 2022

Zasiedzenie udziału współwłaściciela.

Zasiedzenie udziału we współwłasności stanowi doniosły z punktu widzenia prawnego problem, bowiem z art. 172 §1 i §2 kodeksu cywilnego, konstruującego definicję legalną zasiedzenia nie wynika […]