jeden dom dwie działki

1 września 2022

Zasiedzenie domu postawionego na dwóch działkach o nieuregulowanym stanie prawnym.

Posadowienie dziesięciolecia temu budynku na dwóch nieuregulowanych działkach może być dla posiadaczy i ich następców prawnych problematyczne. Istnieje wiele stanów faktycznych, w których wspólnym elementem jest […]