zniesienie współwłasności przez sprzedaż komorniczą

15 marca 2023

Zniesienie współwłasności przez sprzedaż licytacyjną.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest wydanie przez Sąd postanowienia o zarządzeniu sprzedaży stosownie do przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego i określeniu, że suma uzyskana ze […]