umowny podział a zasiedzenie

21 września 2022

Umowny podział nieruchomości do korzystania a zasiedzenie.

Wielokrotnie powtarzają się sytuacje, w których dochodzi do podziału nieruchomości do korzystania między współwłaścicieli, którzy następnie po wieloletnim korzystaniu z wydzielonej części nieruchomości chcą wystąpić z […]