Umowny podział nieruchomości do korzystania a zasiedzenie.