Sprzedaż nieruchomości

18 stycznia 2023

Zarząd majątkiem przez opiekuna prawnego

Podstawę prawna zarządu majątkiem małoletniego dziecka jest art. 101 kro stanowiący, iż: Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą […]
18 stycznia 2023

Brak odpowiedniej wentylacji w mieszkaniu a odstąpienie od umowy.

Brak wentylacji w mieszkaniu może być przyczyną odstąpienia od umowy o ile brak wentylacji wynika z przyczyn leżących po stronie sprzedającej. Kuchnia przeniesiona do pokoju i […]
18 stycznia 2023

Kupiłem mieszkanie po remoncie z ukrytymi wadami – co robić?

Nabycie mieszkania po przeprowadzonym remoncie, może po pewnym czasie ujawnić wady fizyczne. Do najczęściej spotykanych wad fizycznych mieszkania po remoncie można zaliczyć nieprawidłowo wykonaną wentylację mieszkania, […]
18 stycznia 2023

Roszczenia do sprzedawcy mieszkania – rękojmia za wady.

Sprzedający nieruchomość odpowiada za wady nieruchomości, które zostaną ujawnione po wydaniu jej sprzedającemu. Jeżeli nabyta nieruchomość ma wady, kupującemu przysługują roszczenia, z których może skorzystać. Zagadnienie […]