zasiedzenie udział

21 czerwca 2022

Zasiedzenie części budynku w nieruchomości.

Prawo własności części budynku wraz z częścią nieruchomości gruntowej może stanowić przedmiot zasiedzenia. W zależności od okoliczności sprawy, sytuacja taka może zmierzać w sprawie do stwierdzenia […]