czyszczenie KW

18 stycznia 2023

Czyszczenie księgi wieczystej – wykreślenie hipotek.

Usuwanie wpisów w księdze wieczystej jest potocznie określane jako czyszczenie księgi wieczystej. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny jest obowiązany podjąć wszelkie […]
21 września 2022

Jak usunąć bałagan w księdze wieczystej?

W księdze wieczystej, w której nie dokonywano na bieżąco zmian poprzez usuwanie nieaktualnych wpisów może panować bałagan. Czyszczenie księgi wieczystej, która jest nieaktualna lub, w której […]