zasiedzenie dobudówki

2 września 2022

Dobudówka na nieuregulowanym gruncie – zasiedzenie.

Wielokrotnie w warunkach wiejskich dochodziło do wielopokoleniowego zamieszkiwania w budynkach mieszkalnych, które zostały postawione przez rodziców czy dziadków. W miarę powiększania się rodzin podejmowano kroki aby […]