dziedziczenie władania

20 września 2022

Władający nieruchomością – co to znaczy? Definicja. 

Definicja władającego nieruchomością nie pojawia się w aktach prawnych. Jednakże w ustawie definiuje się posiadacza samoistnego jako osobę lub podmiot władający gruntem na zasadach samoistnego posiadania[1]. […]