Władający nieruchomością – co to znaczy? Definicja.