nieuregulowane grunty

18 stycznia 2023

Nieuregulowane prawo do gruntu – brak księgi wieczystej

Brak księgi wieczystej bez możliwości jej założenia wobec braku kompletności dokumentów, które mogą stanowić podstawę jej założenia i wpisu właścicieli stanowi obecnie duży problem dla właścicieli- […]