zarząd majątkiem małoletniego

18 stycznia 2023

Zarząd majątkiem przez opiekuna prawnego

Podstawę prawna zarządu majątkiem małoletniego dziecka jest art. 101 kro stanowiący, iż: Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą […]