sprzedaż nieruchomości przez dziecko

20 września 2022

Sprzedaż nieruchomości przez małoletniego.

Mogą zdarzyć się sytuacje rodzinne powodujące, że małoletni stanie się właścicielem nieruchomości albo w pełnym zakresie albo prawo własności będzie przysługiwać mu w pełnym zakresie. Jeżeli […]