18 stycznia 2023

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej.

Nabycie własności wskutek długotrwałego korzystania z cudzej nieruchomości wymaga spełnienia ustawowych przesłanek niezbędnych do zasiedzenia a w przypadku służebności drogi koniecznej wymagane jest także dodatkowo korzystanie  […]
18 stycznia 2023

Nieuregulowane prawo do gruntu – brak księgi wieczystej

Brak księgi wieczystej bez możliwości jej założenia wobec braku kompletności dokumentów, które mogą stanowić podstawę jej założenia i wpisu właścicieli stanowi obecnie duży problem dla właścicieli- […]
18 stycznia 2023

Zarząd majątkiem przez opiekuna prawnego

Podstawę prawna zarządu majątkiem małoletniego dziecka jest art. 101 kro stanowiący, iż: Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą […]
18 stycznia 2023

Zniesienie współwłasności przez fizyczny podział geodezyjny.

Ustawodawca daje prymat zniesieniu współwłasności przez dokonanie podziału fizycznego nieruchomości w naturze. Jeżeli taki podział jest możliwy do przeprowadzenia, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd podejmie […]