Badanie stanu prawnego nieruchomości Adwokat.

Jestem Adwokatem specjalizującym się w problematyce badania stanu prawnego nieruchomości w tym w szczególności nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym. . Szczególnie miejsce zajmują kwestie związane ze złożoną problematyką, sięgającą prawa spadkowego obowiązującego przed wielu laty. Zajmuję się podejmowaniem działań prawnych mających na celu zweryfikowanie  stanu prawnego nieruchomości przed sprzedażą lub zakupem nieruchomości gruntowych, budynkowych, kamienic i lokali użytkowych. Nie obce mi są sprawy obejmujące stany faktyczne bez ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów oraz uwzględniające zaginionych spadkobierców czy dawny spadek, w którego masie znajdowała się nieruchomość.

Zanim podejmiesz decyzję o podejmowaniu działań bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej, dotyczących postępowania w konkretnym przypadku. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne.

Działania prawne zmierzające do zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania stanu sprawy i wydania dokumentu o przeprowadzonym badaniu podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną z zakresu sprawdzania stanu prawnego nieruchomości na terenie całej Polski. Nie obce mi są zagadnienia trudne i skomplikowane.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Badanie stanu prawnego nieruchomości – częste sytuacje.

Problematyka sprawdzania stanu prawnego nieruchomości obejmuje nieprzewidywalną grupę sytuacji. Najbardziej skomplikowane sytuacje obejmują konieczność poszukiwania dokumentów w rejestrach i archiwach. Najczęściej problematyczne kwestie związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości dotyczą:

  1. Zbadanie tytułu prawnego właściciela do nieruchomości
  2. Ustalenia wierzycieli i kwoty obciążenia hipotecznego
  3. Praw i roszczeń osób trzecich do nieruchomości
  4. Obciążeń, zagrożeń i ryzyk występujących w związku z nieruchomością
  5. Porównanie danych katastralnych z księgą wieczystą
  6. Danych z rejestrów mogących mieć wpływ na ocenę nieruchomości.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają:
Ile trwa sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości? Jak bezpiecznie zawrzeć transakcję związana z nieruchomością? Co zawiera raport o stanie prawnym nieruchomości oraz jaki jest koszt sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości? Jakie są koszty adwokackie w sprawie skomplikowanej?
Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują analizę dokumentów, uzyskanie decyzji, oświadczeń i innych przedstawionych dla nieruchomości dokumentów w oparciu, o które zostanie przygotowany RAPORT Due Diligence.

Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości – wstępna pomoc adwokata.

Jako adwokat od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości świadczę pomoc prawną w zakresie uregulowania własności nieruchomości, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł).
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena).
4/przygotowanie Raportu Due Diligence ( wycena indywidualna).

Badanie stanu prawnego nieruchomości – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa adwokata w sprawie, z którą przychodzi Klient może także obejmować proces wpadkowy lub konieczność przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyjaśnienie spornych lub niejasnych kwestii. Obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów przez adwokata,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej przez adwokata
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości  – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach tzw. regulowania stanów prawnych nieruchomości w tym szczególnie skomplikowanych spraw związanych z ustaleniem własności nieruchomości między zainteresowanych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta. Proces, który powstanie na tle badania stanu prawnego nieruchomości może zostać przeprowadzony przez Adwokata przeprowadzającego badanie.

Badanie stanu prawnego nieruchomości – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w za przeprowadzenie badania stanu prawnego nieruchomości uzależniony jest od rodzaju nieruchomości, ilości dokumentów, rodzaju podejmowanych działań, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokackie.

Od kontaktu do sprawdzenia nieruchomości – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania oraz oczekiwania.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Kiedy występuje konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Badanie stanu prawnego nieruchomości – opinie o adwokacie.