Gospodarstwo rolne Adwokat.

Jestem prawnikiem z doświadczeniem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Udzielam wsparcia prawnego w sprawach związanych z problemami dotyczącymi gospodarstwa rolnego, w szczególności dotyczących zmiany właściciela, ustanowienia służebności, umowy dożywocia. Pomagam także w sprawach dotyczących przekazania gospodarstwa rolnego.

Wsparcie prawnika w sprawach obejmujących gospodarstwo rolne obejmuje szeroki zakres spraw związanych zarówno z przeniesieniem własności, ustaleniem granic gospodarstwa rolnego, dokonania podziału gospodarstwa rolnego wchodzącego w skład spadku, uzyskiwania pożytków i ich podziału między współwłaścicieli i inne.
Jako adwokat świadczący pomoc prawną w odniesieniu do gospodarstw rolnych wskazuję mogące wystąpić zagrożenia oraz możliwości jak można te zagrożenia zminimalizować lub w ogóle zlikwidować.

Zanim podejmiesz decyzję  dotyczącą gospodarstwa rolnego w jakimkolwiek zakresie możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne dla odpowiedniego przeprowadzenia transakcji przeniesienia własności nieruchomości.

Działania prawne zmierzające do zabezpieczenia stron transakcji obejmującej gospodarstwo rolne, zarówno sprzedaży jak i dzierżawy obejmują analizę stanu faktycznego i potrzeb, przygotowanie lub analizę przedstawionych umów oraz kompleksowe doradztwo i rekomendowane rozwiązania. W zakresie porady prawnej znajdują się także rekomendowane sposoby zabezpieczenia stron transakcji, aby doszło do odpowiedniej ochrony interesów stron umowy.

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa nieruchomości w tym dotyczącą gospodarstw rolnych na terenie całej Polski.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości – częste sytuacje.

Problematyka obejmująca gospodarstwo rolne bywa często skomplikowana ze względu na skomplikowane i zmieniające się przepisy. Wiąże się to z różnorodnymi stanami faktycznymi, oraz sytuacjami wymagającymi analizy i doradztwa. Najczęściej problematyczne kwestie związane z gospodarstwem rolnym dotyczą:

 1. Przekazania gospodarstwa rolnego.
 2. Spadku w skład, którego wchodzi gospodarstwo rolne.
 3. Umów dzierżawy poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 4. Możliwości nabycia gospodarstwa rolnego od osoby trzeciej.
 5. Utworzenia gospodarstwa rolnego.
 6. Ustanowienia służebności, użytkowania lub innych praw.
 7. Zabezpieczenia gospodarstwa rolnego.
 8. Rozgraniczenia lub ustalenia granic.
 9. Spraw gdzie gospodarstwo rolne wchodzi w skład masy spadkowej;.
 10. gospodarstwo rolne ma zostać podzielone między spadkobierców.
 11. współwłaściciele chcą dokonać podziału gospodarstwa rolnego lub wyodrębnić nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego.
 12. w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie orzeczono kto dziedziczy gospodarstwo rolne (uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).
 13. występują roszczenia współwłaścicieli obejmujące gospodarstwo rolne.
 14. doszło do zasiedzenia gospodarstwa rolnego.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają jak bezpiecznie przeprowadzić procedurę sprzedaży nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jak zabezpieczyć cenę zapłaty, jak zabezpieczyć wykreślenie hipoteki przez sprzedającego, jakie są koszty wsparcia w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z gospodarstwem rolnym, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

 1. Kwestie dotyczące przekazania gospodarstwa rolnego.
 2. Uzyskanie zachowku od spadkobiercy, któremu przypadło gospodarstwo rolne.
 3. Restrukturyzację gospodarstw rolnych.
 4. Sprawy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego.
 5. Sprawy dotyczące zasiedzenia gospodarstwa rolnego lub jego części.
 6. Założenie ksiąg wieczystych dla gospodarstwa rolnego.
 7. Uregulowanie stanu prawnego gospodarstwa rolnego.
 8. Uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych.
 9. Prawo spadkowe i dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Gospodarstwo rolne – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od spraw związanych z nieruchomościami w tym także gospodarstwami rolnymi świadczę pomoc prawną, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena)

Sprawy obejmujące gospodarstwo rolne-  pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Gospodarstwo rolne – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, w tym także gospodarstw rolnych, w różnych skomplikowanych stanach faktycznych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Sprawy gospodarstw rolnych – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w zakresie obejmującym gospodarstwo rolne uzależniony jest od rodzaju podejmowanych działań, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do osiągnięcia pożądanego rezultatu – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy prawnej w tym także ewentualnej pomocy procesowej w zależności od etapu sprawy.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wnioskii inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Sprawy gospodarstw rolnych – opnie o Adwokacie.