Umowa kupna sprzedaży nieruchomości Adwokat.

Jestem prawnikiem z doświadczeniem specjalizującym się w prawie nieruchomości. Udzielam wsparcia prawnego w trakcie procesu zmiany właściciela nieruchomości w związku z zawarciem umowy kupna sprzedaży nieruchomości.

W trakcie procesu kupna czy sprzedaży nieruchomości angażuję się w negocjacje, analizuje umowy, przygotowuję projekty umów i pism a także przeprowadzam ocenę stanu prawnego nieruchomości tzw. due diligence.

Wsparcie prawnika od nieruchomości zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji. Jako adwokat świadczący pomoc prawną w procesie sprzedaży nieruchomości wskazuję mogące wystąpić zagrożenia oraz możliwości jak można te zagrożenia zminimalizować lub w ogóle zlikwidować.

W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach, w których zachodziła konieczność  wystąpienia z powództwem sądowym treść umowy, nieodzwierciedlająca potrzeb stron transakcji doprowadziła do powstania konfliktów. Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy kupna sprzedaży nieruchomości oraz co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne dla odpowiedniego przeprowadzenia transakcji przeniesienia własności nieruchomości.

Działania prawne zmierzające do zabezpieczenia stron transakcji obejmują analizę stanu faktycznego i potrzeb, poprzez analizę przygotowanej przez notariusza umowy po udzielenie wsparcia prawnego w związku z zawarciem umowy sprzedaży. W zakresie porady prawnej znajdują się także rekomendowane sposoby zabezpieczenia stron transakcji, aby doszło do odpowiedniej ochrony interesów stron umowy.

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa nieruchomości na terenie całej Polski. Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości – częste sytuacje.

Problematyka związana z zawarciem umowy sprzedaży bywa często skomplikowana. Wiąże się to z różnorodnymi stanami faktycznymi, oraz sytuacjami wymagającymi analizy i doradztwa. Najczęściej problematyczne kwestie związane z zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości dotyczą:

 1. Ochrony interesów strony kupującej przed roszczeniem wierzyciela hipotecznego.
 2. Ustanowienia służebności, użytkowania lub innych praw.
 3. Zabezpieczenia wydania nieruchomości.
 4. Zabezpieczenia otrzymania ceny zapłaty.
 5. Weryfikacji stanu prawnego gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.
 6. Weryfikacji stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają jak bezpiecznie przeprowadzić procedurę sprzedaży nieruchomości, jak zabezpieczyć cenę zapłaty, jak zabezpieczyć wykreślenie hipoteki przez sprzedającego, jakie są koszty wsparcia w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Wsparcie prawnika od nieruchomości zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji. Jako adwokat świadczący pomoc prawną w procesie sprzedaży nieruchomości wskazuję mogące wystąpić zagrożenia oraz możliwości jak można te zagrożenia zminimalizować lub w ogóle zlikwidować.

Sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

 1. Niewydania przedmiotu sprzedaży.
 2. Brak zapłaty ceny.
 3. Niedostateczne zabezpieczenie interesów stron.
 4. Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych w umowie kupna sprzedaży.
 5. Wad oświadczenia woli występujących w związku z zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Ustalenie nieistnienie umowy.
 7. Nie wykreślenie hipoteki przez wierzyciela hipotecznego.
 8. Ustalenie zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży.
 9. Wsparcie przy zakupie nieruchomości obejmuje także weryfikację wybranego dewelopera, w szczególności jego kondycji finansowej, złożonych dokumentów finansowych i innych danych pozwalających zbadać sytuację finansową dewelopera. Zbadanie sytuacji finansowej dewelopera przekłada się na bezpieczeństwo transakcji.

Umowa sprzedaży nieruchomości – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od spraw związanych z nieruchomościami w tym także związanych z przeniesieniem własności nieruchomości świadczę pomoc prawną, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł).
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena).

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości –  pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej,
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości, w różnych skomplikowanych stanach faktycznych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata przed zakupem czy sprzedażą nieruchomości pozwoli ochronić się przed błędnymi decyzjami. Wsparcie adwokata przy transakcji zakupu nieruchomości jest obecnie naturalną, czasem bywa wręcz konieczną praktyką.

Umowa kupna sprzedaży – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w zakresie obejmującym w efekcie zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości uzależniony jest od rodzaju podejmowanych działań, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do zawarcia umowy sprzedaży lub jej realizacji – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy prawnej w tym także ewentualnej pomocy procesowej w zależności od etapu sprawy.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wnioskii inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Zapraszam na konsultacje telefoniczne, online lub w siedzibie Kancelarii Adwokackiej.

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości – opinie o adwokacie.