Eksmisja lokatorów

Jako adwokat od nieruchomości podejmuję się także trudnych spraw związanych z uzyskaniem wyroku eksmisji lokatorów, którzy nie wydali nieruchomości właścicielowi po wygaśnięciu istniejącego między stronami stosunku prawnego lub w innych sytuacjach, w których lokator przebywa w nieruchomości bez podstawy prawnej.

Uzyskanie orzeczenia eksmisyjnego w postępowaniu sądowym i następnie nadanie klauzuli egzekucyjnej i w efekcie eksmisja dokonywana przez komornika sądowego jest celem procedury eksmisyjnej.

Orzeczenie orzekające eksmisję zawiera informację o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego albo o braku takiego uprawnienia. Każdorazowo jednak eksmisji lokatora może dokonać tylko komornik.

W swojej pracy zawodowej zajmuję się także sprawami związanymi z ochroną praw lokatorów oraz obroną przed niesłuszną eksmisją.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?