Najem

Jako adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości doradzam stronom umowy najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, użyczenia czy innych, jak w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje interesy umowne aby w przyszłości uniknąć niejasności i konfliktów.

Przygotowuję i opiniuję umowy najmu i inne dotyczące przekazania nieruchomości na podstawie wybranego tytułu prawnego.

 

W ramach swojej praktyki zawodowej oferuję właścicielom nieruchomości prywatnych i lokali użytkowych reprezentowanie ich interesów w sporach sądowych o:

– odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

-zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość

-naruszenie i przywrócenie posiadania

-zapłatę należności wynikającą z umowy

-zapłatę kary umownej wynikającej z obowiązującej umowy

-odstąpienie od umowy

-wypowiedzenie umowy czy wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

– i inne.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?