Nakłady na nieruchomość Adwokat.

Jako Adwokat od nieruchomości zajmuję się także problematyką zwrotu nakładów na nieruchomość, które zostały poczynione przez nie właściciela. Problematyka nakładów na nieruchomość jest złożona i zwykle łączy się z innym postepowaniem sądowym jak choćby zniesienie współwłasności przez podział, użyczenie, bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne. Zwykle kwestie nakładów na nieruchomość wiąże się z decyzjami, które są determinowane sytuacją prawną lub faktyczna.

Zajmuję się sprawami o zwrot poczynionych nakładów lub ich rozliczenie.  Stany faktyczne obejmujące nakłady konieczne, nakłady, które zwiększają wartość rzeczy wymagają analizy i zweryfikowania.

W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach, w których zachodziła konieczność zwrotu nakładów na nieruchomość udało się doprowadzić do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia, wiele spraw udało się zakończyć ugodowo, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zanim podejmiesz decyzję o dalszych działaniach bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania aby uzyskać zwrot poczynionych na nieruchomość nakładów możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne dla prowadzenia postępowania o zapłatę.

Działania prawne zmierzające do uregulowania spraw majątkowych, w skład których wchodzi nieruchomość począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania ustalenia własności podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa nieruchomości na terenie całej Polski.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Nakłady na nieruchomość – częste sytuacje.

Problematyka poczynionych na nieruchomość nakładów bywa często skomplikowana. Często poczynione nakłady są kwestionowane co do zasady a często także co do wysokości. Najczęściej problematyczne kwestie związane z koniecznością zwrotu nakładów na nieruchomość obejmują sytuacje gdy:

 1. Nieruchomość wchodząca w skład spadku utrzymywana była przez spadkobiercę.
 2. Nieznany spadkobierca domaga się wydania masy spadkowej.
 3. Spadkobierca nie chce zwrócić pieniędzy za ulepszenie nieruchomości.
 4. Dom utrzymuje tylko jeden współwłaściciel, który z niego korzysta.
 5. Umowa najmu nie przewidywała kto ponosi nakłady na nieruchomość.
 6. Nieruchomość została dawno temu użyczona do korzystania przez spadkodawców.
 7. Sporami dotyczącymi spadku i nieruchomości wchodzącej w skład spadku i utrzymywania jej w należytym stanie.
 8. Jeden ze spadkobierców nie chce wydać nieruchomości a jedynie nieruchomość obciąża.
 9. Spadkobierca ponosi nakłady na majątek spadkowy.
 10. Dokonano gruntownego remontu domu.
 11. Dokonano wspólnej rozbudowy nieruchomości.
 12. Oddalono powództwo o zasiedzenie przez wnioskodawcę, który dokonał rozbudowy i poniósł znaczne nakłady.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają:
Ile trwają sprawy spadkowe w tym o zwrot nakładów, działy spadku i zwrot nakładów na nieruchomość? Jak skrócić procedurę regulowania własności nieruchomości? Jaki jest koszt spraw związanych ze zwrotem nakładów? Jakie są koszty adwokackie w sprawie szczególnie skomplikowanej, wymagającej większego zaangażowania?
Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane ze zwrotem nakładów, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

 1. Przeprowadzenie postępowania spadkowego, w którym podnoszone są roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość wchodzącą w skład majątku spadkowego
 2. Dział spadku i podział majątku spadkowego pomiędzy uwzględniającego nakłady
 3. Zarzut zasiedzenia a nakłady na nieruchomość
 4. Uregulowanie spraw spadkowych kilku pokoleń a nakłady na wybudowanie domu na nieruchomości
 5. Negocjacje w zakresie spłat i dopłat związanych z podziałem nieruchomości wchodzącej w skład spadku oraz związanych z nakładami poczynionymi na nieruchomość.

Zwrot nakładów – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od regulowania rozliczeń związanych z własnością nieruchomości wchodzącej w skład spadku świadczę pomoc prawną, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena)

Nakłady na nieruchomość  pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Nakłady na nieruchomość i ich zwrot– profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach zwrotu poczynionych na nieruchomość nakładów, w różnych skomplikowanych stanach faktycznych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Zwrot nakładów na nieruchomość – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w doprowadzeniu do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość poczynionych na nieruchomość nakładów uzależnione są od strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do zwrotu nakładów czynionych na nieruchomość – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Zwrot nakładów na nieruchomość – opinie o adwokacie.