Adwokat od nietypowych spraw związanych z nieruchomościami.

Jako Adwokat posiadający doświadczenie w prawie nieruchomości zajmuję się także nietypową i skomplikowaną problematyką na pograniczu różnych dziedzin prawa w tym także prawa budowlanego, prawa karnego, prawa administracyjnego i innych związanych z nieruchomościami.

Reprezentuję Klientów przed Sądami Powszechnymi, organami administracji publicznej, sądem wieczystoksięgowych, w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach.

Działania prawne zmierzające do osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta rezultatu począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania czynności prawnych podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną z zakresu nieruchomości na terenie całej Polski. Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat nieruchomości – nietypowe sytuacje.

Problematyka związana z nieruchomościami obejmuje obszerną grupę stanów faktycznych. Problematyczne kwestie związane z nieruchomościami dotyczą:

  1. Złożonych procesów inwestycyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
  2. Zabezpieczeń umów.
  3. Zarządu nieruchomościami w tym administrowania przez osoby prawne.
  4. Zmian w prawie mających wpływ na nieruchomości.
  5. Odszkodowania za wszelkiego rodzaju spowodowanie szkód w nieruchomościach.
  6. Wywłaszczenia i odszkodowania za wywłaszczenie.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają jakie są koszty adwokackie w sprawie bardzo skomplikowanej. Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Problematyczna nieruchomość – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od nieruchomości świadczę pomoc prawną obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie, odtworzenie akt i dokumentów ( indywidualna wycena)

Nieruchomości problematyczne – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Nieruchomości problematyczne – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach nieruchomości w tym szczególnie skomplikowanych spraw wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Problematyczne nieruchomości – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w doprowadzeniu do uregulowania stanu prawnego nieruchomości uzależniony jest strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy.

Od kontaktu do zakończenia sprawy – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Problematyczne nieruchomości – opinie o Adwokacie.