Ochrona lokatorów Adwokat.

Jestem Adwokatem specjalizującym się w problematyce nieruchomości w tym także w sprawach związanych z ochroną lokatorów. Szczególnie miejsce zajmują kwestie związane z ochroną przed eksmisją, bezdomnością oraz kwestie związane z dochodzeniem roszczeń od właściciela, Zajmuję się podejmowaniem działań prawnych mających na celu obronę słabych i bezbronnych przed bezdomnością.

Nie obce mi są sprawy obejmujące stany faktyczne w procesach eksmisyjnych, w których osobom chronionym przez ustawę o ochronie praw lokatorów należą się mieszkania socjalne. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje także kwestie związane z przygotowaniem wniosków i kompletowaniu dokumentów w celu uzyskania lokalu komunalnego.

W prowadzonych przeze mnie sprawach ochrony przed eksmisją na bruk, celem jest uzyskanie lokalu socjalnego od właściwej gminy. Zanim podejmiesz decyzję o podejmowaniu działań bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne.

Działania prawne zmierzające do ochrony przed eksmisją począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania ustalenia własności podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną z zakresu ochrony praw lokatorów na terenie całej Polski.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Ochrona praw lokatorów – częste sytuacje.

Problematyka ochrony praw lokatorów obejmuje nieprzewidywalną grupę sytuacji. Najbardziej skomplikowane sytuacje wymagają zaangażowania i nakładu czasu pracy. Najczęściej problematyczne kwestie związane z ochroną praw lokatorów przez eksmisją dotyczą:

  1. Uzyskania prawa do lokalu socjalnego.
  2. Dochodzenia roszczeń z wygasłych umów.
  3. Zwrotu kaucji.
  4. Wzajemnych rozliczeń między byłego najemcę a właściciela.
  5. Uregulowania kosztów remontów.
  6. Nieruchomość wchodzi w skład dawnego spadku.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają ile trwa uzyskanie prawa do lokalu socjalnego, jak odzyskać kaucję od właściciela, jak dochodzić roszczeń z umowy najmu. i jakie są koszty adwokackie w sprawie skomplikowanej. Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z ochroną praw lokatorów, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

  1. Roszczenia o utrzymanie przedmiotu najmu w należytym stanie.
  2. Dochodzenie roszczeń z umowy najmu.
  3. Uzyskanie lokalu socjalnego dla byłego najemcy.
  4. Negocjacje z właścicielem mieszkania.

Ochrona praw lokatorów – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od ochrony praw lokatorów,  świadczę pomoc prawną obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena)

Ochrona praw lokatorów – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej,
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Ochrona praw lokatorów – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach związanych z ochroną praw przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów lokatorom wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Ochrona praw lokatorów – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w sprawach ochrony praw lokatorów uzależniony jest od rodzaju postępowania sądowego, strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w wyżej wskazanych sprawach.

Od kontaktu do ochrony praw lokatorów – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Adwokat od praw lokatorów – opinie.