Nieuregulowane nieruchomości Adwokat.

Jestem Adwokatem specjalizującym się w problematyce nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Szczególnie miejsce zajmują kwestie sięgające prawa spadkowego do okresu międzywojennego. Zajmuję się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, które wymaga ustalenia spadkobierców, osób zainteresowanych, numerów ksiąg wieczystych, związane z zasiedzeniem, opartych na decyzjach dekretowych, wywłaszczeniowych i inne.

Nie obce mi są sprawy obejmujące stany faktyczne bez ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów oraz uwzględniające zaginionych spadkobierców czy dawny spadek, w którego masie znajdowała się nieruchomość.

W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach podejmowałam działania z zakresu usunięcia starych wpisów i doprowadzenie do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości.
Zanim podejmiesz decyzję o dalszych działaniach bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne.

Działania prawne zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania ustalenia własności podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną na terenie całej Polski. Nie obce mi są zagadnienia regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie byłego zaboru pruskiego czy austriackiego, opartych na obowiązujących wówczas regulacjach prawnych w tym na austriackim kodeksie cywilnym. W każdą sprawę angażuję się osobiście.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości – częste sytuacje.

Problematyka regulowania stanu prawnego nieruchomości obejmuje nieprzewidywalną grupę sytuacji. Najbardziej skomplikowane sytuacje sięgają dwudziestolecia międzywojennego, gdzie jeszcze nie zostało skodyfikowane prawo spadkowe a duże znaczenie należało przypisywać orzecznictwu sądowemu. Najczęściej problematyczne kwestie dotyczą:

 1. Nieruchomość wchodzi w skład dawnego spadku.
 2. Zostaje odnaleziony nieznany spadkobierca.
 3. Nie zostało prawidłowo przeprowadzone postępowanie spadkowe.
 4. Brak dokumentów świadczących o własności nieruchomości.
 5. Roszczeń byłych właścicieli.
 6. Odszkodowania za wywłaszczenie właścicieli.
 7. Zarzutów zasiedzenia nieruchomości w postępowaniach.
 8. Sporami o nieruchomość występującymi między spadkobiercami.
 9. Podziałów dokonanych przez poprzedników pranych.
 10. Nieskutecznie przeprowadzone działy i podziały nieruchomości.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają: ile trwa uregulowanie stanu prawnego nieruchomości? jak skrócić procedurę regulowania własności nieruchomości? jaki jest koszt ustalenia właściciela nieruchomości i jakie są koszty adwokackie w sprawie skomplikowanej?
Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

 1. Usuwanie dawnych wpisów z ksiąg wieczystych.
 2. Poszukiwanie spadkobierców.
 3. Ustalenie danych nieruchomości.
 4. Sprawy związane z uzupełnieniem lub odtworzeniem dokumentów.
 5. Inne.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od regulowania własności nieruchomości, wskazanych w starych księgach lub zbiorze dokumentów, lub bez założonych ksiąg wieczystych, w sprawach dawnych spadków i innych  świadczę pomoc prawną w zakresie uregulowania własności nieruchomości, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów (indywidualna wycena)

Podział nieruchomości- pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości  – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach tzw. regulowania stanów prawnych nieruchomości w tym szczególnie skomplikowanych spraw związanych z ustaleniem własności nieruchomości między zainteresowanych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w doprowadzeniu do uregulowania stanu prawnego nieruchomości uzależniony jest od rodzaju postępowania sądowego, strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do uregulowania stanu prawnego – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – opinie o Adwokacie.