Służebności obejmujące nieruchomości Adwokat

Jako Adwokat posiadający doświadczenie w prawie nieruchomości zajmuję się także problematyką ustanowienia służebności, zniesienia służebności, zamiany służebności na rentę. Nie obce mi są sprawy obejmujące stany faktyczne bez ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów oraz uwzględniające zaginionych spadkobierców czy dawny spadek, w którego masie znajdowała się nieruchomość a także sprawy związane z zasiedzeniem wykonywanej od wielu lat służebności na nieruchomości.

W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach spadkobiercy lub właściciele nie byli w stanie poradzić sobie z działaniami prawnymi mającymi na celu ustanowienie służebności. Zanim podejmiesz decyzję o podejmowaniu działań bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne.

Działania prawne zmierzające do ustanowienia, zniesienia lub zmiany służebności począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania ustalenia własności podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną z zakresu służebności na terenie całej Polski. Nie obce mi są zagadnienia regulowania stanów prawnych nieruchomości poprzez przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie zasiedzenia służebności drogi koniecznej.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Służebności – częste sytuacje.

Problematyka regulowania stanu prawnego nieruchomości obejmuje nieprzewidywalną grupę sytuacji w tym także konfliktów związanych ze powstaniem lub uregulowaniem służebności. Najczęściej problematyczne kwestie związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości dotyczą:

  1. Zniesienia służebności za wynagrodzeniem.
  2. Wyceny służebności.
  3. Zasiedzenia służebności drogi koniecznej.
  4. Zasiedzenia służebności osobistej.
  5. Posiadania służebności przez spadkodawcę.
  6. Odtworzenia stanu prawnego nieruchomości.
  7. Odszkodowania za ustanowienie służebności.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają:
Ile trwa uregulowanie stanu prawnego nieruchomości związanego ze służebnością? Jaki jest koszt ustanowienia służebności nieruchomości i jakie są koszty adwokackie w sprawie bardzo skomplikowanej?
Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Służebności – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od regulowania służebności nieruchomości świadczę pomoc prawną w zakresie uregulowania własności nieruchomości, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie, odtworzenie akt i dokumentów ( indywidualna wycena)

Służebności – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Uregulowanie stanu prawnego służebności – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach służebności nieruchomości w tym szczególnie skomplikowanych spraw związanych z ustaleniem własności nieruchomości między zainteresowanych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Służebności – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w doprowadzeniu do uregulowania stanu prawnego nieruchomości związanego także z ustanowieniem lub zniesieniem służebności uzależniony jest strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do ustanowienia lub zniesienia służebności – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Służebności – opinie o adwokacie.