Skomplikowane sprawy spadkowe Adwokat.

Jako Adwokat specjalizujący się w prawie nieruchomości zajmuję się także problematyką prawa spadkowego, które jest z własnością i prawem do spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość. Złożona problematyka prawa spadkowego sięgającego kilkudziesięciu lat wstecz nie jest mi obca. Zajmuję się podejmowaniem działań prawnych w tym także szczególnie skomplikowanych, które wymagają nieprzeciętnego zaangażowania, doświadczenia i wiedzy.

Nie obce mi są sprawy spadkowe obejmujące stany faktyczne uwzględniające dawnych właścicieli, odnalezionych spadkobierców, spadkobierców, których miejsca pobytu nie są znane, spadkobierców, dla których opiekunem prawnym jest gmina/podmiot, którego siedziba znajduje się za granicą (w tym także w kraju członkowskim nie należącym do Unii Europejskiej), uczestników przebywających za granicą, w innych krajach, oraz związane z miejscem położenia spadku za granicą i inne.

W wielu prowadzonych przeze mnie sprawach spadkobiercy lub właściciele nie byli w stanie poradzić sobie z działaniami prawnymi mającymi na celu uregulowanie spraw spadkowych i dalej stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład spadku. Zanim podejmiesz decyzję o podejmowaniu działań bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu postępowania możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne dla prowadzenia postępowania spadkowego.

Działania prawne zmierzające do uregulowania spraw spadkowych, w skład których wchodzi nieruchomość począwszy od analizy stanu faktycznego do faktycznego dokonania ustalenia własności podejmowane są przeze mnie osobiście. Analizuję stan faktyczny sprawy, zapoznaję się z dokumentami i na tej podstawie rekomenduję możliwe sposoby działania.

Świadczę pomoc prawną na terenie całej Polski.
Nie obce mi są zagadnienia regulowania stanów prawnych , nieszablonowych, skomplikowanych .
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy spadkowe – częste sytuacje.

Problematyka regulowania stanu prawnego nieruchomości obejmuje nieprzewidywalną grupę sytuacji. Często wiąże się z przeprowadzeniem postępowań spadkowych i innych, mających na celu uregulowania sytuacji prawnej majątkowej danej osoby. Najczęściej problematyczne kwestie związane z prawem spadkowym i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości dotyczą:

 1. Nieruchomość wchodząca w skład spadku położona jest za granicą.
 2. Zostaje odnaleziony nieznany dotąd spadkobierca, który nie brał udziału w postępowaniu.
 3. Nie zostało prawidłowo przeprowadzone postępowanie spadkowe.
 4. Brak dokumentów świadczących o dziedziczeniu.
 5. Nie można odnaleźć pozostałych spadkobierców.
 6. Spadkobierca mieszkający za granicą ma ustanowionego opiekuna prawnego.
 7. Sporami dotyczącymi spadku i nieruchomości wchodzącej w skład spadku.
 8. Jeden ze spadkobierców nie chce wydać nieruchomości innym spadkobiercom.
 9. Spadkobierca ponosi nakłady na majątek spadkowy nie czerpiąc przy tym korzyści z majątku.
 10. Zarzutów zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu działowym.
 11. Kwestii dotyczących wydziedziczenia, podważenia ważności testamentu.
 12. Roszczeń o wypłatę zachowku przez spadkobierców.
 13. Sporami o nieruchomość występującymi między spadkobiercami..
 14. Podziałów dokonanych przez poprzedników prawnych obejmujących spadek.
 15. Nieskutecznie przeprowadzone działy i podziały nieruchomości.
 16. W skład spadku wchodzi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
 17. Współspadkobiercy są nieznani lub występuje brak wiedzy co do miejsca ich przebywania.
 18. Współspadkobierca przebywa za granicami Polski.
 19. Testament znajduje się w rękach innego spadkobiercy.

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają:
ile trwają sprawy spadkowe? działy spadku? jak skrócić procedurę regulowania własności nieruchomości? jaki jest koszt spraw spadkowych w skład w których wchodzą nieruchomości i jakie są koszty adwokackie w sprawie szczególnie skomplikowanej wymagającej większego zaangażowania?
Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z prawem spadkowym, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują:

 1. Przeprowadzenie postępowania spadkowego i ustalenie spadkobierców
 2. Dział spadku i podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców
 3. Popieranie zarzutu zasiedzenia w sprawie spadkowej
 4. Uregulowanie spraw spadkowych kilku pokoleń
 5. Podział nieruchomości związany z działem spadku
 6. Podział nieruchomości pomiędzy skonfliktowanych spadkobierców
 7. Negocjacje w zakresie spłat i dopłat związanych z podziałem nieruchomości wchodzącej w skład spadku
 8. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Postępowanie spadkowe – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od regulowania własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku, działu spadku  świadczę pomoc prawną, obejmującą zarówno:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena)Spadki pomoc procesowa adwokata.

Postępowanie spadkowe – Pomoc procesowa adwokata:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.
4/Doradztwo prawne z pogranicza prawa spadkowego i nieruchomości obejmuje także pomoc przy zaplanowaniu rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci w testamencie. Pomagam stworzyć projekt testamenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, alby wola testatora po jego śmierci została uszanowana. W przypadku prawidłowo sporządzonego testamentu, nieruchomości wchodzące w skład spadku odziedziczą konkretne osoby, zgodnie z wolą testatora.

Postępowanie spadkowe i Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości  – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach tzw. regulowania stanów prawnych nieruchomości wchodzących w skład spadku w tym szczególnie skomplikowanych spraw związanych z ustaleniem spadkobierców wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta.

Postępowanie spadkowe – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w doprowadzeniu do uregulowania stanu prawnego nieruchomości uzależniony jest od rodzaju postępowania sądowego, strategii procesowej, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział nieruchomości.

Od kontaktu do uregulowania spadku – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Postępowanie spadkowe – oponie o Adwokacie.