Umowy w nieruchomościach Adwokat

Przygotowanie umowy przez adwokata specjalizującego się w prawie nieruchomości jest pożądanym działaniem, szczególnie aby uniknąć w przyszłości niejasności i konfliktów w tym także sporów sądowych na ich tle. Jestem Adwokatem od umów związanych z nieruchomościami. Zajmuję się podejmowaniem działań prawnych mających na celu zweryfikowanie  stanu faktycznego, ustalenie potrzeb Klienta i przygotowanie na ich podstawie odpowiednio dopasowanej umowy.  Nie obce mi są sprawy obejmujące stany faktyczne skomplikowane, wymagające zaangażowania w związku z przygotowaniem umów obejmujących nieruchomości.

Zanim zdecydujesz o podejmowaniu działań bądź jeśli wystąpią wątpliwości co do sposobu przygotowania umowy możesz zapoznać się z informacjami umieszczonymi  na niniejszej stronie internetowej, dotyczących postępowania w konkretnym przypadku. W zaprezentowanych treściach znajduje się wiele informacji, które mogą okazać się wartościowe i przydatne.

Ustalenia stron, które mają być podstawą umowy będą stanowiły fundament umowy.
Przygotowanie umowy po analizie sytuacji faktycznej zostanie przygotowane przeze mnie osobiście.

Świadczę pomoc prawną w przygotowaniu umowy oraz z zakresu sprawdzania i analizy już przygotowanej umowy na terenie całej Polski.
Nie obce mi są zagadnienia trudne i skomplikowane.
Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Umowy w nieruchomościach – częste sytuacje.

Problematyka umów w nieruchomościach jest specyficzna. Uwzględnia bowiem stan prawny nieruchomości, który należy zweryfikować, uwzględnia interesy stron umowy oraz w szczególności uwzględnia ustalenia i oczekiwania stron, których interesy wzajemnie się wykluczają. Najbardziej skomplikowane sytuacje tworzą się wówczas, gdy trudno jest dojść do porozumienia. Kwestie związane z przygotowaniem umowy obejmującej nieruchomości dotyczą umów:

  1. Umowy najmu nieruchomości.
  2. Umowy dzierżawy nieruchomości.
  3. Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.
  4. Umowy sprzedaży gospodarstwa rolnego.
  5. Umowy ustanowienia służebności.
  6. Umowy o podział majątku po rozwodzie.
  7. Umowę o dział spadku.
  8. umowa o roboty budowlane
  9. umowa z wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie remontu

Klienci, którzy do mnie trafiają bardzo często pytają ile trwa przygotowanie umowy, jak bezpiecznie zawrzeć transakcję związana z nieruchomością, co powinna zawierać umowa oraz jaki jest koszt adwokacki przygotowania umowy w sprawie skomplikowanej. Na wszystkie pytania odpowiadam online, telefonicznie lub w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy związane z przygotowaniem umowy z zakresu nieruchomości, z którymi mam do czynienia jako adwokat obejmują analizę dokumentów, analizę potrzeb Klienta, ocenę ustaleń stron pod kątem prawnym, uzasadnienie i wskazanie ryzyk i niebezpieczeństw mogących wystąpić w związku z zawarciem umowy.

Przygotowanie umowy obejmującej nieruchomość – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od przygotowania umowy obejmującej nieruchomość świadczę pomoc prawną obejmującą:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100zł)
2/ porady prawne – uzyskasz informacje jakie działania będą najskuteczniejszą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu. (płatne – od 185zł).
3/analizę dokumentów, w tym także poszukiwanie dokumentów ( indywidualna wycena)
4/przygotowanie Umowy ( wycena indywidualna).
5/ analizę treści umowy.

Spory wynikające z umowy o nieruchomościach  – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa adwokata w sprawie, która wynikła z umowy, obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów przez adwokata,
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej przez adwokata
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony wniosek lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Przygotowanie i analiza umowy  – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach obejmujących nieruchomości w tym szczególnie skomplikowanych wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania mając na względzie interes Klienta. Proces, który powstanie na umowy obejmującej nieruchomość może zostać przeprowadzony przez Adwokata.

Przygotowanie umowy – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w za przygotowanie umowy obejmującej nieruchomość uzależniony jest od rodzaju nieruchomości, ilości dokumentów, rodzaju podejmowanych działań, stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy. Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokackie.

Od kontaktu do umowy – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania oraz oczekiwania.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe, wysyłam pisma, wezwania i konstruuję wniosek i inne pisma. Wiele spraw, w których prowadziłam negocjacje przedprocesowe zostało zakończonych na mocy porozumienia bez potrzeby podejmowania działań sądowych.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Kiedy występuje konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie.

Umowy w nieruchomościach – opinie o adwokacie.