Wydanie nieruchomości Adwokat.

Świadczę usługi z zakresu prawa o wydanie nieruchomości właścicielowi przez osobę będącą w posiadaniu nieruchomości a nie będącą właścicielem. Jako prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości w tym także w sprawach ochrony własności doradzam klientom jak chronić własność, która została naruszona bezprawnie przez osoby trzecie. Na niniejszej stronie znajdziesz wiele informacji z zakresu ochrony własności, wydania nieruchomości przez nierzetelnego lokatora, wygaśnięciu umowy będącej podstawą władania nieruchomością przez osoby trzecie i innych.

Wspieram właścicieli nieruchomości we wszystkich działaniach prawnych mających na celu odzyskanie posiadania nieruchomości. Działania prawne w sprawie odzyskania mieszkania, domu czy działki, począwszy od analizy stanu faktycznego sprawy do prawomocnego zakończenia postępowania i wydania wyroku nakazującego opróżnienie i wydanie nieruchomości podejmowane są przeze mnie osobiście. Świadczę pomoc prawną na terenie całej Polski. Udzielam porad prawnych online, telefonicznie oraz formie tradycyjnego spotkania w siedzibie mojej Kancelarii Adwokackiej.

Wydanie nieruchomości – częste sytuacje.

Najczęstsze przypadki związane z procedurą zwrotu nieruchomości::

  1. Osoba trzecia po wygaśnięciu umowy nie chce dokonać zwrotu lokalu.
  2. Były lokator nie przeniósł się do lokalu socjalnego.
  3. Wygasła umowa najmu i były najemca nie dokonuje zwrotu przedmiotu najmu.
  4. Sąsiad zajmuje bezprawnie część działki gruntu.
  5. Wydanie nieruchomości po akcie notarialnym.
  6. Wydanie nieruchomości po zapłacie ceny sprzedaży.
  7. Pozew o wydanie nieruchomości i zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie.
  8. Problem z wydaniem części nieruchomości.

Klienci, którzy do mnie trafiają pytają: ile trwa odzyskanie mieszkania po najmie? jakie czynności podejmować żeby odzyskać nieruchomość? jak nie dopuścić do zasiedzenia i odebrać własność nieruchomości? współwłaściciele nie chcą wydać nieruchomości do współposiadania.

Decyzja dotycząca skorzystania z pomocy adwokata przy odzyskaniu nieruchomości powinna opierać się na informacjach o wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzonych procedurach.
Sprawy związane z wydaniem nieruchomości po zakończeniu umowy najmu czy związane z zajmowaniem nieruchomości rolnych prowadzone są w z pomocą adwokata w celu uzyskania wyroku, na podstawie którego komornik sądowy przeprowadzi egzekucję.

Wydanie nieruchomości – wstępna pomoc prawna adwokata.

Jako adwokat od pomocy w odzyskaniu nieruchomości świadczę usługi prawne w zakresie odzyskania własności, które obejmują:

1/ konsultacje prawne – odpowiedzi na nurtujące pytania, (płatne – od 100 zł)
2/ porady prawne – po przeanalizowaniu sytuacji uzyskasz informacje o warunkach i dopuszczalności działań prawnych, wskażę jakie działania będą właściwą metodą, która doprowadzi do oczekiwanego rezultatu i uzyskania wyroku sądowego. (płatne – od 150zł).

Odzyskanie nieruchomości – pomoc procesowa adwokata.

Pomoc prawna procesowa obejmuje:

1/ szczegółową analizę sytuacji prawnej wraz z analizą dostarczonych dokumentów, ocenę zasad i ewentualnych warunków wydania nieruchomości;
2/przygotowanie odpowiednich dokumentów, ustalenie strategii procesowej;
3/ reprezentowanie klientów na Sali sądowej aż do prawomocnego zakończenia postępowania, popierając w toku sprawy złożony pozew o wydanie lub w razie potrzeby dokonując jego modyfikacji.

Wydanie nieruchomości – profesjonalny Adwokat.

Jako prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach tzw. zwrotu nieruchomości wyjaśniam problematyczne kwestie, doradzam w wyborze sposobu postępowania w sądowej sprawie o zwrot nieruchomości mając na względzie w pierwszej kolejności, interes Klienta. Wskazuję i doradzam jakie pisma powinny zostać skierowane do osób, które bezprawnie zajmują nieruchomość lokalową czy gruntową. W sprawach o naruszenie posiadania i ochrony własności wykorzystuję całą dostępną wiedzę praktyczną i teoretyczną, żeby doprowadzić do oczekiwanego rezultatu.

Wydanie nieruchomości – koszt Adwokata.

Koszt adwokata w sprawach o wydanie nieruchomości uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu czasu pracy oraz od wartości przedmiotu sprawy.
Powyższe przekładają się na wynagrodzenie adwokata w sprawie sądowej o zwrot nieruchomości.

Od kontaktu do uzyskania wyroku – procedura.

Krok 1 – Zadzwoń lub wypełnij formularz (ten po prawo, pod zdjęciem –>)
Krok 2 – W toku rozmowy ustalimy czy wystarczy wstępna pomoc czy przejdziemy do kolejnego kroku. Zweryfikowane zostaną dokumenty będące podstawą wygaśnięcia stosunku najmu bądź inne. Pomogę przygotować odpowiednie wypowiedzenie umowy najmu, wezwanie do wydania nieruchomości i inne pisma, niezbędne w procedurze sądowej.
Krok 3 – Przeanalizuję bardzo szczegółowo sytuacje oraz pełną dokumentacje. Zaproponuję koszt pomocy procesowej.
Krok 4. – Przedstawiam wyniki analizy prawnej i ustalamy kierunek działania i strategię procesową.
Krok 5. – Prowadzę negocjacje przedprocesowe wysyłając pisma, wezwania oraz konstruuję pozew i inne pisma.
Krok 6. – Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym/meilowym/osobistym.
Krok 7. – Spotykamy się dzień przed rozprawą w celu podsumowania strategii, omówienia podejmowanych na rozprawie działań.
Krok 8. – Jesteśmy razem na rozprawie w Sądzie. Sąd wydając wyrok w sprawie wydania lokalu musi opierać się na obowiązującym stanie prawnym. Dopiero uzyskany wyrok sądowy, po jego uprawomocnieniu umożliwia złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aby komornik mógł skutecznie odzyskać nieruchomość.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które poszukują pomocy adwokata do prowadzenia sprawy o naruszenie posiadania i ochrony własności.

Odzyskanie nieruchomości – opinie o Adwokacie.